Domnul Isus s-a rugat în Ghetsimani ca noi „să fim una”!

În rugăciunea de Mare Preot, în agonia din pragul morții pe cruce, Domnul Isus s-a rugat pentru ucenici și pentru noi ca „Să fim una așa cum El și Tatăl sunt una”. Atunci când încă nu eram decât un proiect în agenda Creatorului, El Mântuitorul s-a gândit la noi și vremurile pe care le trăim. Dar v-ați gândit vreodată în ce aspecte Domnul Isus vrea „să fim una”?

IOAN 17:

11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi.

12. Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu, în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; şi niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.

13. Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri, pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria Mea deplină.

14. Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.

15. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.

16. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.

17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.

18. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume.

19. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.

20. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.

21. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

22. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una –

23. Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.

Sunt multe situații în viață în care nu putem fi de acord unul cu altul, dar sunt aspecte în care ne este pur și simplu interzis să nu fim uniți. Este vital necesar ca și trup al lui Cristos să reflectăm prin unitatea noastră, așa cum s-a rugat EL: „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” Ioan 17:21.

Deci suntem chemați să fim:

  1. Una în Credință
  2. Una în Fapte bune și
  3. Una în Încercări.

Acestea sunt situații primare în care unitatea noastră reflectă chipul desăvârșit al lucrării lui Dumnezeu. Atunci când noi suntem una în convingeri, în fapte bune, știm să plângem unul pentru altul, lumea va cunoaște că Isus a fost trimis de Tatăl, că Tatăl a iubit pe Fiul, că Tatăl este în Fiul și Fiul este în Tatăl, iar această lucrare desăvârșită nu este de natură pământească.

Biserica Filadelfia vă cheamă să stăruiți în unitate, în dragostea frățească, în fapte bune care să mărturisească Adevărul că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și noi suntem urmașii Lui. Haideți să ne sfințim, să lucrăm unitatea prin gândurile, faptele și vorbirea noastră.

Leave a Comment